Már automata váltós autón is tanulhatsz!

Válaszd az automata váltós oktatóautót és tanulj sokkal könnyebben, gyorsabban!

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ

Expressz Autósiskola

A képzőszerv tájékoztatási kötelezettsége a járművezető és a közlekedési szakember képzésben résztevevők számára. ( A 24/2005 ( IV.21) GKM rendelet alapján).

Személygépkocsi „ B” kategóriára.

Földi Tibor egyéni vállalkozó ( 2800 Tatabánya, Alkotmány utca 40) tel.sz.:06203538736, email: folditibi77@gmail.com

Fantázianév: Expressz Autósiskola ( www.expresszautosiskola.hu)

Cég formája: egyéni vállalkozó

Bankszámla

Számlatulajdonos: Földi Tibor

Számlaszám: 11600006-00000000-94835810

IBAN számlaszám: HU62 1160 0006 0000 0000 9483 5810

Vállalkozó nyilvántartásszáma: 07344091

Adószám: 63756696-1-31

Iskolavezető: Földi Tibor

Iskolavezetői oklevél száma: E-598/2006

Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/001392

Ügyfélfogadás: 2890 Tata, Május 1 út 6.

Ügyfélfogadás ideje: szerda 15-19 óra, csütörtök 15-19 óra ( Telefonos megbeszélés alapján bármikor)

Telephely címe: 2800 Tatabánya, Alkotmány utca 40

Tanfolyamra való jelentkezés : ügyfélfogadási időben, vagy telefonon megbeszélt időpontban a 2890 Tata , Május 1 út 6 címen.

Tanfolyamra való felvétel feltételei:

-A jelentkező a képzés megkezdésekor nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről.

-16,5 éves kor betöltésekor felvehető elméleti képzésre.

-Fiatalkorú esetén szülő, vagy törvényes képviselő aláírása, meghatalmazás.

-Tandíj befizetése.

-Orvosi szakvélemény (egészségi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény) elméleti vizsga kérelemhez csatolandó.

-Amennyiben a tanuló valamilyen oknál fogva a felvétel előírásainak nem felel meg, abban az esetben a képzőszerv írásban értesíti.

Oktatási helyszínek:

-Elmélet: Tata, Május 1 út 6.

-Alapoktatás: Baj külterület 09.hrsz.( G.P.System Kft. -től bérelt rutinpálya.

-Forgalmi gyakorlat oktatása: Tata és környéke, Tatabánya és környéke.

-Az iskola képzés elméleti és gyakorlati részét együtt biztosítja ( teljeskörű képzés).

ELMÉLETI VIZSGÁRA BOCSÁJTÁS FELTÉTELEI:

-17 éves kor betöltése előtt negyed évvel tehet vizsgát a jelölt.

-A tanfolyam hiányzásmentes elvégzése, amennyiben valamelyik témakörnél nem vett részt a foglalkozáson, a hiányzás pótlandó.

-Elméleti tanfolyamról hiányozni az előírt óraszám 10 %-át lehet.

Vizsgadíjak befizetésének módja:

-Az Autósiskolánál történik, ezután az iskola befizeti a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felé.

Gyakorlati oktatás megkezdésének feltételei:
-Sikeres elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsgára bocsájtás feltételei:

-17. életév betöltése

-Az előírt kötelező óraszám ( minimálisan 29 )levezetése.

-Vizsgadíj befizetése, melyről a tanuló pénztári elismervényt kap.

-580 km levezetése.

Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

-Sikeres KRESZ elméleti vizsga.

-Sikeres forgalmi vizsga.

-A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adja ki elektronikus úton az Okmányirodának.

Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai:

-Közlekedési alapismeretek 18 tanóra

-Járművezetés elmélet : 8 tanóra

-Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek : 4 tanóra

-Az iskola szükség szerint ezt az óraszámot növelheti.

-Tanóra időtartama 45 perc.

E-learning elméleti képzés:

-60 óra / 90 nap alapképzés (pótképzésre van lehetőség).

-Az elméleti képzést az e-TITÁN használatával végzi.

-Felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át. Tilos az E-learning tananyagot, vagy annak részei, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, átdolgozni, harmadik személynek átadni. A felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a tanuló felelős. A tanuló számítógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek. A tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez. Az e- TITÁN rendszer használatához megfelelő informatikai rendszerrel kell rendelkeznie.

Gyakorlati oktatás:

-Alapoktatás 9 óra

-Főoktatás : 20 óra ( 14 óra városi, 4 óra országúti, 2 óra éjszakai vezetés)

-Tanóra időtartama 50 perc.

Minimum levezetendő km: 580

Tandíj befizetésének módja: Iskola ügyfélfogadó irodájában vagy banki utalás az alábbi számlaszámra

Számlatulajdonos: Földi Tibor

Számlaszám: 11600006-00000000-94835810

IBAN számlaszám: HU62 1160 0006 0000 0000 9483 5810

A tanuló a befizetésről számlát kap, melyet az iskolavezető állít ki.

Tanfolyami és vizsgadíjak:

-Elméleti ( KRESZ ) oktatás díja: 55 000 Ft

-Gyakorlati oktatás óradíja: 10 000 Ft/óra

-Pótóra óradíja: 10 000 Ft/óra

-Elsősegélynyújtás tanfolyam díja: 10 000 Ft

-Elsősegélyvizsga díja: 12 100 Ft.

-KRESZ vizsgadíj: 4 600 Ft

-Forgalmivizsgadíj: 11 000 Ft

A vizsgadíjakat az iskolavezető szedi be, erről elismervényt ad, majd a KAV -nak befizeti.

Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alólimentesítés feltételei:

A fenti óraszámok mindenki számára kötelező minimális óraszámot jelentik, amelyeken a megjelenés kötelező.Ezek teljesítésének hiányában a jelölt gyakorlati és elmélet vizsgára nem bocsájtható. Azon témakört amelyekről hiányzott külön pótolnia kell. KRESZ vizsga alól felmentés nincs. A tanfolyam elméleti foglalkozásain való részvétel alól kérésre mentesíthetők a mozgáskorlátozott, hallássérült jelentkezők. A szakirányú végzettségűek felmentést kapnak a közúti elsősegélynyújtás tanfolyam és vizsga alól, ha képesítésüket bizonyítvánnyal igazolják.

Járműhasználat:

A gyakorlati oktatásra használt jármű típus:

Chevrolet AVEO

Tanulónak jogában áll:

-Az oktatással kapcsolatos panaszaival az iskolavezetőhöz fodulni.

-A levezetett kötelező órák után vizsgázni.

-Szükség esetén a kötelező órákon felül több órát vezetni.

-Áthelyezést kérni másik képzőszervhez.

-AZ előre befizetett, de le nem oktatott órák díját visszakérni, kivétel az elméleti oktatás díja, amennyiben azon már részt vett.

Tanuló kötelessége:

-A kötelező óraszámokat teljesíteni.

-A hiányzást pótfoglalkozáson pótolni.

-Az órákon együttműködni.

-Fegyelmezetten viselkedni.

-Alkohol-drog- gyógyszer befolyásoltság mentesen a megbeszélt időpontban és helyen megjelenni.

-A hiányzás pótlása az iskolavezetővel történő előzetes konzultáció után történik, melyet a tanuló a következő KRESZ elméleti óra előtt köteles pótolni.

-Az elméleti tanfolyam kezdési időpontjától számítva KRESZ vizsgára jelentkezni és 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát tenni.

-A képzőszervnek jogában áll az oktatás megtagadása ha a tanuló alkoholos, drogos, gyógyszeres befolyásoltság hatása alatt áll.

A képzőszervnek kötelessége :

-A tanuló teljeskörű képzése.

-Az előre meghatározott időpontokban az oktatási órák megtartása.

-Az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon képzés feltételeinek biztosítása.

-A tanulót a tanfolyamra való felvételről és a vizsgára bocsájtás feltételeiről tájékoztatni.

Más képzőszervhez való távozásának biztosítása.

A tanuló áthelyezés és a teljesített órákról szóló igazolás kiadása:

-Más képzőszervhez történő áthelyezés esetén az okmányokat az iskolavezető állítja ki.

-Többletfizetés esetén a tanuló részére vissza utalja az el nem végzett szolgáltatás díját.

-Kiadja a tanuló részére az áthelyezési kérelmet, amelyből 1 példányt a képzőszerv magánál tart, 2 példányt a tanulónak ad át.

Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése:

-Első vezetői engedély megszerzésének feltétele.

-Az iskola megszervezi a közúti elsősegély tanfolyamot.

-Elsősegély vizsgára való jelentkezés:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI VÖRÖSKERESZT, Tatabánya, Posta utca 5, Tel.sz., 06-34-310-318,

Számlaszám: 10400913-00026564-00000007, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Fontos információ:

A KRESZ elméleti vizsgája a jelöltnek az első sikeres vizsgától számított 2 évig érvényes. Amennyiben a jelölt 2 év leforgása alatt nem vizsgázik le , jogosítványt csak abban az esetben szerezhet, ha új tanfolyamon vesz részt.

Engedélyező hatóság:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

Felügyeleti szervek:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/D.
Telefon:
+36 30 365 8499
+36 30 365 9313

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
Telefon: 34/309-303


 

Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát, és balesetmentes közlekedést kívánunk!


 

Földi Tibor

iskolavezető

Felügyeleti szervek

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/D.
Telefon:
+36 30 365 8499
+36 30 365 9313

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
Telefon: 34/309-303

Engedélyező hatóság

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

Impresszum

Expressz Autósiskola

Földi Tibor egyéni vállalkozó
Vállalkozói nyilvántartás száma:
07344091
Iskolavezetői oklevél száma:
E-598/2006
Felnőttképző nyilvántartási szám:
B/2021/001392
Székhely címe:
2800 Tatabánya, Alkotmány utca 40.

Az expresszautosiskola.hu tulajdonosa, üzemeltetője:
Földi Tibor

Iskolavezető:
Földi Tibor

Szerkesztők:
Földi Tibor

Weboldal megoldások egyszerűen, magyarul

Tájékoztató a "sütikről"

Az expresszautosiskola.hu honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezetett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával. A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, az üzemeltető személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Mutatószámok